Ibice by’ingenzi bigize igituba

Hamwe na hamwe mu rwanda cyangwa se mu bihugu byo hanze usanga yaba abakobwa batita ku miterer yimibiri yabo yaba kumenya amazina yabyo cyangwa uburyo bikora.umuryango.com kuri uyu munsi waguteguriye ibijyanye nimyanya ndangagitsina yumukobwa hanze n’imbere ndetse n’uburyo imikorere yabyo igenda.

Nkuko bigaragazwa n’urubuga www.naturalhealthnews.com bigashyirwa mu kinyarwanda hakurikijwe amagambo akoreshwa mu kinyarwanda ku bice bigize imyanya ndangagitsina y’umugore.

Witegereje neza iyo shusho yerekana imyanya y’imbere y’imyibarukire y’umugore urabona:

Igituba, Inda ibyara, Umura, Imirerantanga n’imiyoborantanga.

Igituba (igitsina cy’umugore) ni umuyoboro uhuza umura n’imyanya ndangagitsina y’inyuma nk’uko twabibonye hejuru

Mu gitsinagore niho igitsinagabo cyinjiririra mu gihe cy’imibonano mpuzabitsina,ni ho haca amaraso y’imihango ni naho kandi umwana aca avuka. Muri rusange umwanya w’inda ibyara ugira uburebure buri hagati ya cm 7 na cm 8.

Imishino n’Imigoma niyo ibumba ndetse ikanabumbura igituba(umwenge w’inda ibyara).

Rugongo yo iri harugu y’umwenge w’inda ibyara. Rugongo niwo mwanya w’icyumviro kurusha indi myanya y’igitsina cy’umugore kandi iyo bayikozeho ituma umugore ashyukwa.

Umura (nyababyeyi) ubusanzwe ungana n’umwembe muto.Igi ry’ifatishantanga ni mo rijya rikahakurira kugeza igihe umwana avutse. Iyo umubyeyi atwite,umura ugenda wiyongera bitewe n’uko umwana akura. Mu mpande z’umura hari Imirerantanga ifite ingano nk’iy’urubuto rw’igishyimbo. Buri kwezi isohora intanga imwe ihishije, iyo ntanga ijya mu murerantanga w’iburyo cyangwa uw’ibumoso aho itegerereza intanga-ngabo.

Imiyoborantanga niyo yakira intanga-ngore ihishije ivuye mu mirerantanga ijya mu mura. Mu miyoborantanga rero ni naho habera ifatishantanga. Witegereje ishusho ikurikira yerekana imyanya ndangagitsina y’inyuma ku mugore urabona; imishino(inner lips), imigoma(outer lips),rugongo(clitoris), inyariro(opening of the urethra), igituba(vaginal opening) ndetse n’umwoyo(anus).

Mu mwenge w’inda ibyara (igituba) ni ho amaraso y’imihango asohokera, niho igitsina cy’umugabo cyinjirira mu gihe cy’imibonano mpuzabitsina, niho kandi umwana aca avuka.

Inyariro: ryegereye umwenge w’inda ibyara, akaba ari yo isohora imyanda y’ibyo tunywa nk’inkari. Innyo yo isohora imyanda y’ibyo turya.

ibice by'ingenzi bigize igituba

ibice by’ingenzi bigize igituba