Ibintu by’ingenzi ukwiye kumenya ku igituba

Igitsina cy’umugore kigira amazina menshi. Hari ayo bagenda bagihimba bitewe n’uko buri wese acyumva cyangwa agifata. Nta kindi gice ku mubiri w’umugore kigira amazina menshi nk’igitsina cy’umugore. Ni muganga kandi gifite ubushobozi bwo koroshya ububabare by’umwihariko mu gihe uteganya kubyara umwana.

Ariko na none igitsina cy’umugore kiracyari amayobera kuri benshi. Nk’uko tubikesha lucknotes.com, Ubushakashatsi bukaba bwerekana ko abagore barenga 60% batazi ibintu byinshi ku gitsina cyabo. Ibi bikaba bitari byiza na gato kuko ubundi bushakashatsi bwerekanye ko abakobwa n’abagore biyizera ko bazi ibintu byinshi kuri cyo banagisonabukiwe neza aribo baryoherwa cyane mu mibonano mpuzabitsina kandi akaba ari nabo bagira cyane bya byishimo bita orgasms A.

Aha rero tukaba tugiye kubabwira ibintu bimwe na bimwe byabafasha kuzamura urwego rw’ubumenyi ku gitsina cy’umugore.

Ibi bikaba ari ibintu by’ingenzi ku mikorere yacyo, ku buryo bwo kukibungabunga no kumenya kongera ibyishimo kizana:

Ni igice kimwe kigize kariya karere kawe ko hasi; Abantu benshi bakoresha ijambo Igituba bashaka kuvuga ibice by’ibanga byabo. Ariko mu mikorere, iri jambo risobanura umuyoboro winjira imbere mu gitsina (vulve). Iki gice kikaba ari cyo gishamikiyeho ibindi bice birimo na rugongo (clitoris) kikagera ku mukondo w’inda ibyara.

Ibitsina by’abagore byose birasa Imbere ni ko bimeze. Igihindura wa muyoboro w’igitsina cy’umugore cy’inyuma ni wa muyoboro. Rugongo cyangwa clitoris ikaba igira uburebure buri hagati ya 1 to 1¼ inches (harimo n’umwanya wayo wose), agace bita labia gashobora kuhaba gusa cyangwa uburebure buto buto, naho igice cy’imbere ari nacyo kigira uburyoharyohe kikagira utuntu tumeze nk’amababa kiba cyihishe kandi hagati y’utuntu tumeze nk’indimi 2 z’inyuma. Abagore benshi bafite igice kitwa labia kitangana — hari igihe usanga hari abafite igice kiruta ibitaringaniye.

Umwanya ugikikije ushobora kugira andi mabara Isura yo ku gitsina cy’umugore si ngombwa ko isa n’urundi ruhu rusigaye ku mubiri. Bamwe mu bagore n’abakobwa bagira uruhu rwerurutse bagira igitsina kijya kuba inzobe cyangwa move, mu gihe abafite uruhu rwijimye kurushaho bo bagira igitsina cyeruruka kijya gusa n’uruhu rw’inkoko. Umugore kandi ashobora kugira amabara atandukanye mu myanya ndagagitsina ye itandukanye — urugero, hari abo ushobora gusanga imbere hijimye ahagana inyuma hajya gusa na rose cyangwa move.

Imyanya yacyo iripfunyaritse (ishobora kwikwedura, gukururuka, no kurambuka) Ubusanzwe, imyanya yacyo ijyiye yegamiranye. Ariko iyo gikeneye kwifungura, kwakira igitsina gabo cyangwa ikindi kintu, iyo myanya irirambura igatandukana — ikamera nk’umutaka ufunguye cyangwa ishati yipfunyaritse cyangwa izingazinze. Igitsina cy’umugore gishobora kurambuka kuva kuri santimetero 1 kugera kuri 3 gishobora nanone kurambuka kurengaho — nyuma y’ibyo byose uruhinja rugomba kuhanyura, aho ni mu gihe umugore abara!

Nta mpungenge ko umuhungu yagikwedura Nk’uko twabisobanuye hejuru, igitsina cy’umugore kirakweduka bihagije kandi gishobora kwakira igitsina cy’umugabo kinini gishoboka — ariko kandi kikaba gisubirana ibipimo byacyo nyuma y’umubonano. Ariko ibi biba indi nkuru iyo ubyaye, nk’uko ababyeyi bamwe babivuga ngo hari ibyo batakaza. Ushobora nanone kugisubiranisha imyitozo itandukanye (reba kuri 7).

Kirasubirana uko byagenda kose Hari ibihuha ko niba udashobora kugira amazi cyangwa ngo ujye mu mihango, igitsina cyawe kizumagara ku buryo cyanakubabaza. Ibi rero ni ibinyoma. Mu gihe imitsi yo mu gitsina cyawe yirambuye, ukwinjira kw’igitsina cy’umugabo ntabwo byababaza na gato.

Imyitozo ya buri gihe igifasha kumera neza Nko gukoresha imitsi y’amaboko — imitsi minini ku myanya ndangagitsina yawe ishobora gukomeza igitsina gore cyawe. Usibye kuba byagifasha gufatira mu gihe cy’umubonano, imyitozo ngororagitsina kandi yanagifasha kugera ku byishimo muri icyo gihe. Uku niko wakora imyitozo ngororagitsina gore: Ushobora gufatanya amaguru yombi nk’aho uri guhagarika inkari, ukamera gutyo nk’amasegonda 10, hanyuma ukarekura. Ushobora kubikora ibyiciro 2 ukava hagati y’inshuro 10 kugera kuri 20 ku munsi; hashize ukwezi nibwo uzumva ikinyuranyo.