Icyivugo cy’indaya

IKIVUGO CY’INDAYA !
Ndi indaya mporana umushyukwe nadandaje
amagara kuva nkivuka,
Ndi umukobwa wa Nyiransibura, ngira amazi
kurusha Robine, ndi Nyabarongo uko nikeka
Ndi Gahezaburyohe ka Nzapfubusa,
umwuzukuru
wa Banzuyampe
Ndi gato keza kazengereje injiji, abashoferi,
abacuruzi, abapolisi n’abasilikali abo ni
abanjye;
Ndi Ruhashya-mishyukwe rwa Rucumitirwa-kwi
cwa unyigereje ndamunyarira akanyishyura
agataha,
Ndi Rukinga-mubiri rwa Nyiramabuno,
umusorere undebye muntege ansigira ibiceri,
Ndi akaga, ndi akazanye SIDA muri rubanda,
ndi
icyorezo, ndi icyokezo, ndi Icyohe, ndi icyago
kurusha indwara.
Ndi inkoziyibibi ya Rushingubone, nanze
gushaka nzi ikibi cyabyo ndi Icyomanzi.
Ishuka yanjye n’igitenge, nyamara ntibibuza
abasasa double kurara iwanjye
Imari yanjye ntagihombo, ndandaza ntarangura
ndi gahezanguni,
Icyo narahiye ni ugukopa, kuko nta kabuno
k’ubusa,
Inshyi n’imigeri narabihaze kasho na mabuso
aho ni iwanjye,
Ibanga ryanjye ni icyo nibagiwe, ariko nanone
ngira amabanga, nonese Gitifu ko namuhaye
narabivuze? Ndetse na Fande naramuhaye
ariko
nabyo sinzabivuga,
Irindi banga ntazigera mena ni uko hari
agahinja
nataye mumusarani, nkaba kandi maze
gukuramo n’inda zirindwi;
Inyajwi zose naraziborotse, burijoro ndara
nziririmba iiiiiiiii ! uuuuuuuuu! ooooooooo!
eeeeeeee! aaaaaaaaa
Icyonarahiriye ni ukutabyara, hato ntazabyara
umukobwa akantwara abakiriya banjye,
Icyampa abapadiri ngo mbamaremo ubupfapfa,
basome misa bansomagura ngo ivanjiri
yanditswe na Marita nako na Mariko !
Imari zabo bazikomeyeho baragatsindwa ,
nubundi nibapfa zizabumiraho,
Ibyijuru ntuzabimbaze no muri gehonome
bakeneye abantu
Aho guhenera umugina nkabarozi, nzahenera
ingagari nyikure ibyinyo;
Abazisebya barambabaza, ngo ni
Nyirabuningabuninguy­­­­e maze iyongiyo ikaba
bucura murizo, ngo ni Rwogamabondo yo
kagira
inka maze iyongiyo ikaba arinayo mfura, hari
n’iyitwa Ruboroza yo iragatsindwa ninini cyane,
arayigutikura ugasabayambwa, ukagira icyaka
ukabira icyuya, byananirana ukamusubiza ayo
yaguhonze ngo aho gupfa none uzapfa ubundi,
ubwo akayajyana yogaca nyina;
Amazina nitwa nyarusha ishoka, bakimbyara
nari
NYAMPINGA, iryo ndaryanga niyita KABWERA,
aho mbatirijwe nitwa MABESHU, naho muri
karitsiye bakanyita INDAYA, ubwo mayibobo
zinyita ICYUKI, abashoferi ngo ndi MAKANGU,
naho abapolisi NYIRABWIJE, Abasilikali ngo ndi
IMBWEBWE, naho abacuruzi ndi IKIROBEZO,
gusa
kubize ndi DOZIYEMUBIRO (deuxieme bureaux)
ariko iyo hirya bavuga ayabo hari nandi uzaba
uyumva.
Ntamashuri yubu hize uwize, hari nabize
bazango mbigishe,
Nta SIDA ibaho barababeshye, iyo ibaho mba
narapfuye,
Ntamwiza nkumubi wiyubaha,
Ntamubi nki indaya nziza.
Ntamutindi nk’indaya ishaje,
Nta santimet, nta rukundo, ntanyinya, nta
mitoma ;
Nta caresse nta Kiss, cumita ugende umviraha
undi yinjire
Ntansitsi ntinya uko ingana kose, ntamujonjori
wayo barababeshya,
Ntawurara iwanjye ngo atahe ntamukoze
mumufuka niyo yaba yishyuye singira impuhwe,
Nta tarif nta facture ejo mutazavaho munyaka
TVA
Nta bagabo bubu numufite aza kunshaka,
Ntamugore nizera uretse umubikira niwe
wenyine
utantwara abakiriya;
Ariko abagore munyangira iki ! ibyonkora
mwagiye mubikorera abagabo banyu bakareka
kuza kurara bambwejaguza?
Ariko abagabo munkundira iki ? ko ibyo mfite
n’iwanyu bihari mwaretse ubugoryi mugahera
iwanyu?
Ariko abasore munkundiriki? Ko ayo
munshashyura mbona ari menshi,
mwayakusanyije mugakwa abanyu?
Ariko abapolisi munziza iki? ko iyomwashyutswe
ntabima rifuti, mwatuje tugakorana nkishakira
amahaho ?
Ariko abasilikali ko mutagikoma ngo iyomunsi
y’umukondo muyirwane mugaramye?
Ariko abacuruzi mwabaye mute, mwaraye
iwanjye nkabarangira isoko?
Ariko kunyara ntibingora, naho kunyonga
naritanze, naho kuniha mbirusha indembe,
bityo
banyita NYANYONI;
Ariko indaya twarakutse, umugabo umwe
ntiyampaza, icyampa irindwi nkazirarana,
niyowaza imeze nka zingaro cg gari yamoshi,
ntakibazo mfite pariking ndi
RUHENERABASWITS
I;
Nanyariye umusore umushyukwe umugeze
mumitsi, arikunkumura iba nk’ibisusa;
Nateye abasore gusamara, ntawugishinga urugo
bayobotse iwanjye mukunyonga naritanze ,
Nakubise umugabo icupa yanze kunyishyura